Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 23 maja 2024
Imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
pochmurno
17°C

Deklaracja dostępności

Wstęp

IZERSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I CHEMIOTERAPII „IZER-MED” SPÓŁKA Z.O.O. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.icpich.izer-med.com.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2022-02-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Wylegała, iodo@izer-med.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 75 75 47 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Budynki, w których świadczone są usługi medyczne przez Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Sp. z o.o. znajdują się w 2 lokalizacjach:

- Lokalizacja nr 1- ul. Sanatoryjna 1, 58-580 Szklarska Poręba

- Lokalizacja nr 2- ul. Szpitalna 1, 58-580 Szklarska Poręba

LOKALIZACJA NR 1- ul. Sanatoryjna 1, 58-580 Szklarska Poręba 

Do budynku można wejść przez główne drzwi wejściowe po schodach lub wjechać windą towarową od
strony północnej. Obok windy towarowej funkcjonuje winda osobowa. Winda towarowa obsługuje wszystkie kondygnacje budynku od parteru począwszy a skończywszy na pomieszczeniu strychowym, przez trzy kondygnacje włącznie z ½ kondygnacji prowadzącej na zewnątrz budynku . Winda osobowa łączy tylko parter budynku i trzy kondygnacje. W obu windach brak możliwości odczytu w języku Braille´a, niedostępne pętle indukcyjne.

Na parterze budynku znajdują się pracownie diagnostyczne: TK, RTG, USG, EKG, Pracownia Polisomnografii, Laboratorium, Inhalatorium, Sala gimnastyczna, Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego, Pracownia Endoskopii Układu Oddechowego, Poradnia Chorób Płuc, Izba Przyjęć oraz biura Zarządu , Administracja, Gabinet przełożonej pielęgniarek, Statystyka medyczna, Punkt informacyjny a także kiosk oraz kaplica.

Wejście na parter przez główne drzwi wejściowe ręczne, po schodach kamiennych z poręczami i dalej przez drzwi automatyczne bez dostępnej pętli indukcyjnej i schody z poręczami prowadzącymi na dalszą część korytarza przez otwierane ręcznie przeszklone drzwi 2 skrzydłowe lub dla osób niepełnosprawnych windą towarową od strony północnej- wjazd z ½ kondygnacji, dodatkowo w godzinach pracy poradni/bez sobót, niedziel i świąt/ funkcjonuje wejście zewnętrzne „C” po schodach kamiennych z poręczą stanowiące bezpośredni dostęp do Poradni Chorób Płuc i kiosku, z możliwością przejścia do dalszych pomieszczeń zlokalizowanych na parterze.

I PIĘTRO Oddział Chorób Płuc Wejście klatką schodową główną lub zachodnią po schodach z poręczami lub wjazd dla osób niepełnosprawnych windą towarową od strony północnej ½ kondygnacji lub z parteru windą osobową i towarową.

II PIĘTRO

1. Oddział Chorób Płuc-dalsza część oddziału

Wejście do oddziału zlokalizowanego na 2 piętrze główną klatka schodową po schodach z poręczami, lub dla osób niepełnosprawnych wjazd windą towarową od zewnątrz / strona północna /
z ½ kondygnacji lub z parteru również windą osobową, dotarcie do tej części oddziału chorób płuc, wymaga przejścia po opuszczeniu wind, przez oddział opiekuńczo leczniczy zakończony drzwiami otwieranymi ręcznie.

2. Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z pododdziałem wentylowanych mechanicznie

Oddział OL wydzielony na kondygnacji drzwiami zamykanymi ręcznie od strony klatki schodowej zachodniej i od strony klatki schodowej głównej z drugiej części zlokalizowanego również na tej kondygnacji Oddziału Chorób Płuc. Wjazd dla osób niepełnosprawnych na oddział OOL windą towarową od strony północnej ½ kondygnacji lub windą osobową z parteru.

Pododdział wentylowanych mechanicznie mieści się w obrębie oddziału OL i stanowi wyodrębnioną drzwiami przesuwnymi infrastrukturę z gabinetem lekarskim, łazienką i salą chorych wentylowanych mechanicznie, do której bezpośrednio prowadzą drzwi zamykane ręcznie, poza tym dostęp taki sam jak w przypadku oddziału OL .

III PIĘTRO

Oddział Chemioterapii Nowotworów

Oddział wydzielony na kondygnacji drzwiami zamykanymi ręcznie od strony klatki schodowej zachodniej i drzwiami z kontrolą dostępu od strony klatki schodowej głównej. Oddział dodatkowo podzielony na 2 strefy: ambulatoryjną i stacjonarną. Część stacjonarna oddziału zamykana drzwiami z kontrolą dostępu, zlokalizowanymi po wyjściu z wind z lewej strony
i drzwiami z kontrolą dostępu od strony klatki schodowej głównej. Część ambulatoryjna dostępna po wyjściu z wind w prawo ograniczona na końcu korytarza drzwiami zamykanymi ręcznie od strony klatki schodowej zachodniej. Dla osób niepełnosprawnych i pozostałych zalecany jest wjazd na kondygnację poprzez opisywane już windy: towarową i osobową.

WEJŚCIE „B” DO BUDYNKU:

Schody wejściowe kamienne z poręczą zakończone drzwiami zamykanymi ręcznie, dalej schody bez poręczy wiodące do pomieszczeń: administracji i kuchni zlokalizowanych na parterze.
Na I piętro prowadzą schody z poręczami /klatka schodowa/ na kondygnacji znajdują się biura: księgowość, kadry i dział rozliczeń z NFZ. Pozostałe 2 kondygnacje są dostępne klatką schodową
i stanowią zaplecze szpitala, wejście tylko dla osób uprawnionych.

Dojazdy i parkingi:

Budynek wyposażony jest w utwardzony plac z miejscami parkingowymi zarówno od strony południowej jak i północnej:

od strony północnej jest wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych
od strony północnej jest miejsce dla pojazdów upoważnionych karetki
LOKALIZACJA NR 2 ul. Szpitalna 1 , 58-580 Szklarska Poręba

PARTER - POZ

Wejście główne od strony południowej przez utwardzoną pochylnię przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami, drzwi wejściowe ręczne, bez kontroli dostępu, korytarz w połowie obniżony z 2 stopniami i boczną rampą schodową umożliwiającą poruszanie się osobom niepełnosprawnym, zamknięty drzwiami ręcznymi przed klatką schodową zachodnią i drzwiami ręcznymi prowadzącymi na klatkę schodową wewnętrzną w środku budynku .

I PIĘTRO – Oddział ZOL

Wejście w przyziemiu przez drzwi zamykane ręcznie/ po kontakcie telefonicznym personel umożliwia wejście/, dalej windą osobową lub dla osób sprawnych klatką schodową w środkowej części budynku, do oddziału w tej części klatki schodowej prowadzą schody i drzwi zamykane z kontrolą dostępu. Korytarz w oddziale zamknięty drzwiami ręcznymi przed klatką schodową zachodnią , drzwiami wejściowymi z kontrolą dostępu z klatki schodowej wewnętrznej w środku budynku, w dalszej części korytarza 2 stopnie i boczna rampa schodowa prowadząca
w kierunku wyjścia bocznego od strony północnej zamykanego drzwiami ręcznymi, bez kontroli dostępu. Wejście to prowadzi poprzez przystosowaną pochylnię do części rekreacyjnej ogrodu, służącej pacjentom oddziału opiekuńczego.

Dojazdy i parkingi:

Budynek wyposażony jest w utwardzony plac z miejscami parkingowymi zarówno od strony południowej jak i zachodniej.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.